Sunday, 3 January 2010

บ้านลมสูง บ้านพักวังน้ำเขียว ที่พักวังน้ำเขียว โฮมเสตย์วังน้ำเขียว สวนเกษตรวังน้ำเขียว


"อ้อมกอดขุนเขาและลมหนาว สู่อ้อมใจบ้านลมสูง"